Sample event data

Amazon SNS Sample Event

{
 "Records": [
  {
   "EventVersion": "1.0",
   "EventSubscriptionArn": eventsubscriptionarn,
   "EventSource": "aws:sns",
   "Sns": {
    "SignatureVersion": "1",
    "Timestamp": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
    "Signature": "EXAMPLE",
    "SigningCertUrl": "EXAMPLE",
    "MessageId": "95df01b4-ee98-5cb9-9903-4c221d41eb5e",
    "Message": "Hello from SNS!",
    "MessageAttributes": {
     "Test": {
      "Type": "String",
      "Value": "TestString"
     },
     "TestBinary": {
      "Type": "Binary",
      "Value": "TestBinary"
     }
    },
    "Type": "Notification",
    "UnsubscribeUrl": "EXAMPLE",
    "TopicArn": topicarn,
    "Subject": "TestInvoke"
   }
  }
 ]
}

http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/eventsources.html#eventsources-sns

Cách vắt sữa mẹ, bảo quản sữa, hâm nóng sữa, tất cả đều có ở đây

Một số bà mẹ bận rộn hoặc những trẻ không thể trực tiếp bú mẹ thì việc cho bé bú mẹ gián tiếp (nghĩa là vắt sữa mẹ ra và cho bé dùng dần bằng bình hoặc thìa) là phương pháp thay thế hoàn hảo. Tuy nhiên, mẹ cần biết cách vắt sữa, cách bảo quản sữa mẹ và hâm nóng lại khi cho bé bú để bảo đảm các dưỡng chất trong sữa không “bốc hơi” đi mất.

Continue reading Cách vắt sữa mẹ, bảo quản sữa, hâm nóng sữa, tất cả đều có ở đây

Con mới 2 tháng đã đóng thóp, nguy cơ não kém phát triển do mẹ bổ sung quá nhiều chất này trong thai kỳ

Con em sinh cách đây 2 tháng các mẹ ạ, cháu được 4,5kg. Cách đây mấy hôm dì chồng em dưới quê lên ở nhờ nhà em đi khám bệnh. Trong lúc chơi đùa cùng con gái em dì bỗng phát hiện sự thật khủng khiếp mà người lần đầu làm mẹ như em chẳng thể nào biết được.

Continue reading Con mới 2 tháng đã đóng thóp, nguy cơ não kém phát triển do mẹ bổ sung quá nhiều chất này trong thai kỳ