Thiết kế hệ thống quản lý danh mục sản phẩm trong hệ thống Ecommerce.

Quản lý danh mục sản phẩm là một trong các thành phần quan trọng nhất của một hệ thống E-Commerce. Cùng với quản lý đơn hàng và giao vận tạo thành ba trụ cột chính của một hệ thống E-Commerce. Chính vì vậy xây dựng hệ thống quản lý danh mục sản phẩm có vai trò quan trọng trong kiến trúc tổng thể. Nó phải đáp ứng các mục tiêu sau:

  • Quản lý thuộc tính đa dạng của sản phẩm
  • Dễ dàng bảo trì, mở rộng về nghiệp vụ và hệ thống
  • Có thể đáp ứng yêu cầu cao về hiệu năng
  • Giải quyết được các vấn đề tích hợp hệ thống.

Continue reading Thiết kế hệ thống quản lý danh mục sản phẩm trong hệ thống Ecommerce.

Truyện hay chủ đề giáo viên

Great Teacher Onizuka (FULL 200 chap)
https://goo.gl/WFQZLd
Kamen Teacher (Full 37 chap)
https://goo.gl/nzgXZi
Kamen Teacher Black (ngoại truyện FULL 43 chap))
https://goo.gl/6RAZy2
Hammer Session (FULL 96 chap)
https://goo.gl/oL8sw7
Hammer Session in high school (FULL 19 chap)
https://goo.gl/Y8LJM7
Ansatsu Kyoushitsu – Lớp Học Ám Sát (FULL 180 chap)
https://goo.gl/7iZWsr

24 Zip-Tie Hacks

These Clever 24 Zip Tie Home Hacks Make Your Life Easier

These Clever 24 Zip Tie Home Hacks Make Your Life Easier <3By: @JapaneseLifehacker/便利技ライフハックFor more videos visit https://www.youtube.com/k4craftvideos#DIY #Zip #Tie #Hacks #Life #Easier #Creative #Ideas #Video #K4CraftVideos

Người đăng: K4 Craft Videos vào 2 Tháng 7 2017

Kệ tivi di động

http://dogoxinh.vn/
http://dogoxinh.vn/ke-tivi-go-phong-khach-kt01-detail.html

http://dogoxinh.vn/ke-tivi-modul-go-cong-nghiep-kt72-detail.html


http://dogoxinh.vn/ke-tivi-phong-khach-go-tu-nhien-kt66-detail.html


http://dogoxinh.vn/ke-tivi-modul-di-dong-kt65-detail.html


http://dogoxinh.vn/ke-tivi-hien-dai-kt63-detail.html


http://dogoxinh.vn/ke-tivi-lien-ban-trang-diem-kt57-detail.html


http://dogoxinh.vn/ke-tivi-modul-thong-minh-kt59-detail.html

http://noithat68.vn/12/83/87/Ke-tivi.aspx

http://homeone.vn/Ke-Tivi-296-83-12.html